برای دسترسی كامل به سبك های هر مناسبت،از فهرست مطالب استفاده نمایید
شهادت امام محمد باقر (ع)

واحد

 

نبردم از یاد نفس کشیدم

نبردم از یاد اگر خمیدم

نبردم از یاد که ناله بودم

نبردم از یاد چها که دیدم

یادمه غروب کربلا

اشک و ناله های بی صدا

یادمه که عمه می دوید

شعله ور میون خیمه ها

برات بمیرم کربلا

******

نبردم از یاد شب عذاب و

نبردم از یاد رد طناب و

نبردم از یاد جسارتا رو

نبردم از یاد غم رباب و

یادمه که یاوری نبود

شعله بود و شعله بود و دود

یادمه با تازیونه ها

شد تموم پیکرا کبود

برات بمیرم کربلا

******

نرفته یادم سفر به غربت

نرفته یادم غم اسارت

نرفته یادم سفر به شام و

نرفته یادم که شد جسارت

یادمه سه ساله توی دشت

در به در پی بابا می گشت

یادمه هنوزم اون شب و

که باباش اومد میون تشت

برات بمیرم کربلا

 

دریافت سبك
موضوعات : برادر محسن طالبی پور، شهادت امام محمد باقر(ع)،
شهادت امام محمد باقر (ع)

نوحه

 

لحظه وداعه شده وقت سفرم

بیا کنارم پسرم

می‌خوام بگم برا تو از

وصیتای آخرم

وقت کفن، پیکر خسته مو بپوشون ، با سه تا جامه (1)

کاش نباشه تنِ شهیدی نه بی کفن نه بی عمامه

قُتِلَ الحُسَین بِالسَّیفِ وَ السَّنان وَ الحَجَرِ وَ العَصا (2)

مظلومٌ عطشانٌ بکربلا

******

بگو که برام گریه کنن گریه کنا

تا ده سال توی منا (3)

پاینده می‌شه این مسیر

با روضه‌های کربلا

گریه کنن آخه یه عمره یاد غمش دل و سوزونده

گریه کنن برا شهیدی ، که بدنش رو خاکا مونده

قُتِلَ الحُسَین بِالسَّیفِ وَ السَّنان وَ الحَجَرِ وَ العَصا

مظلومٌ عطشانٌ بکربلا

******

حالا که نمونده رمقی توی پاهام

از اثر زهر هشام

یادم میاد مصیبت

اسیری کوفه و شام

آبله بود، به روی پاها، لاله می‌ریخت به روی خاکا

چشما می‌شد شبیه دریا، هر کی می‌گفت کجایی بابا

قُتِلَ الحُسَین بِالسَّیفِ وَ السَّنان وَ الحَجَرِ وَ العَصا

مظلومٌ عطشانٌ بکربلا

 

دریافت سبك


***************************

(1) امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم فرمود بنویس! وصیت می‌كند محمد بن على به جعفر بن محمد و به وى فرمان مى‌دهد كه او را به جامه بُردى كه هر جمعه در آن نماز مى‏‌خواند كفن كند و عمامه‌ اش را بر سرش ببندد و قبر او را چهار‌گوشه کند و با فاصله چهار انگشت از زمین بلندتر قرار دهد و در موقع دفن بندهاى كفن او را باز كند.(الكافی ، ج‏1، ص307)

 

(2) امام باقر علیه السلام فرمود: امام حسین علیه السلام با شمشیر و نیزه و با سنگ و با چوب و با عصا کشته شد.(الأصول الستة عشر، چاپ  دار الحدیث، ص339)

 

(3) امام صادق علیه‌السلام فرمود: پدرم فرمود از مال من مقدار معینی را برای گریه کنان قرار بده تا ده سال در ایام حج در منا برای من گریه کنند.(الكافی، ج‏5، ص117)
موضوعات : شهادت امام محمد باقر(ع)،
شهادت امام محمد باقر (ع)

نوحه

 

نوحه خوان شد مهر و هم ماه

در عزای حجتُ الله

حضرت باقر از زهر کینه

جانفدا شد به شهر مدینه

واماما واغریبا واشهیدا

******

قلب عالَم بیقرارَش

بی قرار و غصه دارش

قبر او در بَرِ قبرِ بابا

شد روان بَهرِشان اشکِ زهرا

واماما واغریبا واشهیدا

******

او قتیلِ اشقیا بود

یادگارِ کربلا بود

یادگار سَرانِ بریده

سَروْ های زِ مِحنَت خمیده

واماما واغریبا واشهیدا

 

دریافت سبك
موضوعات : حاج امیر عباسی، شهادت امام محمد باقر(ع)،
شهادت امام محمد باقر (ع)

نوحه

(به سبك مولای مظلوم دین)

 

عزیز زهرا داغی درسینه داری

با خاطراتی خونین ، جان می سپاری

مظلوم و تنها ، در موج غم ها

ای وارث ثارالله ، امام باقر

******

تو یادگار دشتی ، از لاله هایی

قتیل اندوه آن ، آلاله هایی

دیدی به دیده ، راس بریده

ای وارث ثارالله ، امام باقر

******

مسموم زهر کینه ، شد پیکر تو

بشکسته از تیر غم ، بال و پر تو

بگرفته ای پر ، رو سوی دلبر

ای وارث ثارالله ، امام باقر

******

دیدی تو شام و کوفه ، کرب و بلا را

هم خیزران و راسِ ، بر نیزه ها را

در اوج غربت ، رفتی اسارت

ای وارث ثارالله ، امام باقر

 

دریافت سبك
موضوعات : برادر محمد مبشری، شهادت امام محمد باقر(ع)،
شهادت امام محمد باقر (ع)

زمینه

 

ﺭﻭ ﻗﻠﺒﻢ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ اﻧﮕﺎﺭ ﻏﻢ ﺯﻣﻮﻧﻪ

ﺑﺎﺯ ﺧﻮﻥ ﺷﺪ ﺧﺪاﻳﺎ ﺩﻝ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻳﻪ ﻋﻤﺮﻱ ﺧﻮﻧﻪ

ﺑﺎﺯ ﻣﻴﺴﻮﺯﻡ اﺯ ﻏﺮﺑﺖ اﻣﺎﻣﻢ

ﺑﺎﺯ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﺣﺮﻣﺖ اﻣﺎﻣﻢ

ﺗﻮ ﺣﺠﺮﻩ ﺗﻨﻬﺎ اﻗﺎﻡ ﻏﻤﻴﻨﻪ

ﺩاﺭﻩ ﻣﻴﺴﻮﺯﻩ اﺯ ﺯﻫﺮ ﻛﻴﻨﻪ

ﺑﺎﻗﺮ آﻝ ﻃﺎﻫﺎ

******

اﺯ ﺑﭽﮕﻲ اﻗﺎﻣﻮﻥ ﺩاﺭﻩ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺭﻭﺿﻪ ﻣﻴﺨﻮﻧﻪ

اﺯ ﺑﺎﺭ ﻣﺼﻴﺒﺎﺕ ﭼﻲ ﻛﺸﻴﺪ اﻗﺎﻡ ﺧﺪا ﻣﻴﺪﻭﻧﻪ

ﻫﺮﭼﻲ ﻣﺎ ﻣﻴﮕﻴﻢ اﻭﻥ ﺑﺎ ﭼﺶ ﻣﻴﺪﻳﺪﻩ

ﺩﻳﺪ ﺗﻮ ﻗﺘﻠﮕﺎﻩ ﻳﻚ ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪﻩ

ﺩﻳﺪﻩ ﺧﻴﺎﻣﻲ ك ﻣﻴﺸﻪ ﻏﺎﺭﺕ

ﻳﻚ ﻛﺎﺭﻭاﻥ ك ﻣﻴﺮﻩ اﺳﺎﺭﺕ

ﺑﺎﻗﺮ آﻝ ﻃﺎﻫﺎ

******

ﻳﺎﺩﻡ ﻧﻤﻴﺮﻩ ﻭﻗﺘﻲ ك ﺭﻭ ﻧﻴﺰﻩ ﺭﻓﺖ ﺳﺮ ﻋﻠﻤﺪاﺭ

ﭘﺸﺖ ﻏﻴﺮﺕ اﻟﻠﻪ ﻣﺎﻫﺎﺭﻭ ﺑﺮﺩﻥ ﺗﻮ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺎﺯاﺭ

ﺩﺷﻤﻦ ﭼﻘﺪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﺎ ﻣﻴﺨﻨﺪﻳﺪ

ﻫﺮ ﻧﻴﺰﻩ ﺩاﺭ ﺑﺎ ﻳﻪ ﺳﺮ ﻣﻴﺮﻗﺼﻴﺪ

ﻳﻚ ﻋﻤﺮﻩ ﭼﺸﻤﺎﻡ ﻣﻴﺒﺎﺭﻩ ﮔﺮﻳﻪ

ﻳﺎﺩﻡ ﻧﻤﻴﺮﻩ ﺩﻓﻦ ﺭﻗﻴﻪ

ﺑﺎﻗﺮ آﻝ ﻃﺎﻫﺎ

 

دریافت سبك
موضوعات : برادر یاسین زندی، شهادت امام محمد باقر(ع)،
شهادت امام محمد باقر (ع)

زمزمه

 

خون گریه کن از ماتم من شهر مدینه

سینه بزن از آنچه مرا هست به سینه

ای وای غریبم ، ای وای غریبم

******

دشمن به دل زخمی من زهر ستم ریخت

هی داغ به داغم زد و هی غم روی غم ریخت

ای وای غریبم ، ای وای غریبم

******

افتاده شرر بر جگرم ، سوخت تن من

گردیده کفن  بر بدنم  پیرهن من

ای وای غریبم ، ای وای غریبم

******

دیدم به تن غرق تبی سلسله بستند

زنجیر به دست من و یک قافله بستند

ای وای غریبم ، ای وای غریبم

******

جا دارد از این غصه دل سنگ بگیرد

من دیده ام از فرط عطش  ، طفل بمیرد

ای وای غریبم ، ای وای غریبم

******

من دیده ام از نوک سنان لاله چکیده

زهرا شد عزادار بر آن راس بریده

ای وای غریبم ، ای وای غریبم

 

دریافت سبك
موضوعات : برادر میثم مومنی نژاد، شهادت امام محمد باقر(ع)،
شهادت امام محمد باقر (ع)

واحد

 

بازم دوباره

دل تامدینه زائره

انگاری باز مسافره

(تو سینه دل آروم نداره)2

بازم مدینه وغمو غصه ی مرد بی حرم

من غصه دار غربت و غم عزای باقرم

قبرتو بی چراغه و هیچ کسی نیست بالاسرت

تو هیات بهشت برات روضه گرفته مادرت

غریب آقام ، آقام امام باقر

******

آتیش گرفته

آقا تموم پیکرت

زخمی شده بال وپرت

(از زهر کینه بیقراری)2

از بغض وکینه هشام نمونده جونی به تنت

خون جگر داری به لب پرخون شده پیرهنت

اگه چشات بارونیه از شعله ی زهر جفا

ولی به سینه میزنی برا شهید کربلا

غریب آقام ، آقام امام باقر

******

خاطره داره

از سوز زخم سلسله

ازخنده های حرمله

(از خاطرات کوفه و شام)2

سرای روی نیزه رو دیده باچشمای ترش

آتیش زدن به خیمه ها ، آتیش گرفت بالوپرش

دیده به روی نیزه ها رأس پرازخون عمو

کبودیه سه ساله ای که خورده سیلی ازعدو

غریب آقام ، حسین غریب مادر

 

دریافت سبك
موضوعات : برادر هاشم محمدی آرا، شهادت امام محمد باقر(ع)،
شهادت امام محمد باقر (ع)

نوحه

 

منم كشته درد و ماتم

شدم زخمی بارش غم

منم یادگار غروب

محرم

من پنجمین شمس روشنگر عالمینم

از غصه كربلا غرق در شور و شینم

من شاهد حلق عطشان و زخم

حسینم

آه از غریبی امان از غریبی

******

شدم پابپای رقیه

شنیدم صدای رقیه

نشد كه بمیرم برای

رقیه

دارم من از كودكی شكوه ها از زمانه

مانده به روی تنم جای صد تازیانه

برجسم من مانده جای لگدهای دشمن

نشانه

آه از غریبی امان از غریبی

******

به خاك بیابان دویدم

زاوج غریبی بریدم

زروی ابالفضل خجالت

كشیدم

ذكر امان العطش ناله و ذكرما شد

قلب عمو پاره از ناله ء بچه ها شد

دست علمگیر ساقی سر تشنه كامان

جداشد

آه از غریبی امان از غریبی

 

دریافت سبك
موضوعات : حاج مجتبی صمدی شهاب، شهادت امام محمد باقر(ع)،
شهادت امام محمد باقر (ع)

زمینه

 

غمی زده آتیش به جونم

به یاد کربلا روضه خونم

به یادجدم توی گودال

اشکم روونه  پریشونم

شده دل من زارو حزین

میمیرم از روضه ی  همین

که عمه دید از رو ذوالجناح

برادرش افتاد روزمین

صدای غریبی ، می پیچه ، تو گوشم

می سوزم ، هنوزم ، یه داغه رو دوشم

زیر دست و پا پیکری شد لگد مال

دیدم عمه زینب دیگه رفته از حال

غریب حسین ، شهید حسین

******

می سوزه هر لحظه دل من

اتیش گرفته حاصل من

از کوچیکیم داغ اسیری

شده به والله قاتل من

یادمه روزای پر عذاب

یادمه از گریه ی رباب

هنوز تن من زخمیه از

جای قل وزنجیرو طناب

هنوز مونده یادم غم شهر شامو

تو هر کوچه بازار دیدم از دحامو

روی پشت و بوما ، زنا با جسارت

خاکستر می ریختن ، سر عمه هامو

غریب حسین ، شهید حسین

 
موضوعات : برادر حسین نوری، شهادت امام محمد باقر(ع)،
شهادت امام محمد باقر (ع)

زمینه

 

شب غربت امام باقر

دل زارم میشه مسافر

تابقیع پرمیزنه روحم

آخه آقام نداره زائر

بمیرم آقا ، برای غربت مزارت

کاشکی بودیم امشب کنارت

می شدیم اونجا عزادارت

بمیرم آقا ، برای غربت مزارت

نداری شمعی و چراغی

دل عالم شد بیقرارت

به خدا ازین غربت شیعه خون دل میشه

وقتی بارون می باره  قبرتو گل میشه

غریب آقام واویلا واویلا واویلا

******

کار آقام دیگه تمومه

خورشید عمرش لب بومه

آخرین یادگار داغه

کربلا باقرالعلومه

میخونه با آه ، مگه یادم میره چی دیدم

چیا دیدم چیا کشیدم

رو خار صحرا می دویدم

میخونه با آه ، مگه یادم میره تو گودال

تن بی سر ، پیکر پامال

چه غمی رو به دل کشیدم

می سوزم با گریه با روضه ی عاشورا

می پیچه تو گوش من ناله های زهرا

یا نور عینی قتلوک یا بنی

ومن الماء منعوک یا بنی

غریب آقام واویلا واویلا واویلا

******

به تمومه عالم امامه

مسموم از کینه ی هشامه

ولی اینو میدونم آقام

اصل روضش تو شهرشامه

میخونه با آه ، امون ازسنگای لب بام

امون از بی حیاییه شام

امون از زخم طعنه ، دشنام

میخونه با آه ، مارو بردن توکوچه .بازار

چی بگم از مجلس اغیار

چی بگم از غربت بابام

به خدا یادم نمیره کنج ویرونه

با تنی کبود دفن شد رقیه شبونه

امون ای دل واویلا واویلا واویلا

بسوز ای دل واویلا واویلا واویلا

 

دریافت سبك
موضوعات : برادر حسین رحمانی، شهادت امام محمد باقر(ع)،
شهادت امام محمد باقر (ع)

زمزمه

 

ای تو زهر کینه ، شعله زدی به سینه

گشته مرغ جانم ، هم ناله با مدینه

ظلم دشمن دون ، پر از خون ، کرده تمام دل من

ز این همه ستم ها ، شد اما ، داغی دگر قاتل من

آن چه دیده ام خود ، چها شد ، میان دشت لاله ها

خون قتلگاه و ، نگاه و ، یک خیمه گاه از ناله ها

وارث کربلا ، هستم و این بلا

می زند شعله به جانم

******

همچو یاس و لاله ، از غصه ها به ناله

همسفر شدم من ، با غنچه ای سه ساله

خاطرات غارت ، اسارت ، داغ دل پروانه ای

عمه ی سه ساله ، به ناله ، جان داده در ویرانه ای

دیده ام پیاپی ، سر نی ، غرق به خون راس حسین

مادرا کجایی ، نمایی ، یاد از غریب عالمین

حاجتم کن روا ، در کنارم بیا

مادر قامت کمانم

 

دریافت سبك
موضوعات : برادر محمد مبشری، شهادت امام محمد باقر(ع)،
شهادت امام محمد باقر (ع)

واحد

 

زمین گریه کرد و سما گریه کرد

منی گریه کرد ، کربلا  گریه کرد

مدینه به سینه زد و نوحه خواند

غریبانه  خیر النسا گریه کرد

امان ای امان ، آه و واویلتا

******

مدینه صفای حرم کشته شد

به سر زن که لوح و قلم کشته شد

دوباره  دل عرش آتش گرفت

امامی ز زهر ستم کشته شد

امان ای امان ، آه و واویلتا

******

چو شمع سحر قطره قطره چکید

شبیه پدر شد ، اسارت  کشید

گهی بین کوفه   گهی بین شام

سر جد خود را روی نیزه دید

امان ای امان ، آه و واویلتا

******

ز داغ گل و یاسمن گریه کرد

به راس جدا از بدن گریه کرد

لباس نمازش کفن شد ولی

بر آن کشته ی بی کفن گریه کرد

امان ای امان ، آه و واویلتا

 

دریافت سبك
موضوعات : برادر میثم مومنی نژاد، شهادت امام محمد باقر(ع)،
شهادت امام محمد باقر (ع)

نوحه

 

می سوزد جگر امام مظلوم

می گرید بقیع بر باقرالعلوم

کشته شد مسموم ،‌ بی جرم و گناه

یا صاحب الزمان آجرک الله

******

با اشک ملائک شسته شد تنش

پیراهن نمازش شد کفنش

می سوزد خورشید ، بر سر زند ماه

یا صاحب الزمان آجرک الله

******

ده سال از داغ او منی بگرید

بر وارث کرببلا بگرید

کعبه پوشیده ، جامه ی سیاه

یا صاحب الزمان آجرک الله

 

دریافت سبك
موضوعات : برادر میثم مومنی نژاد، شهادت امام محمد باقر(ع)،
شهادت امام محمد باقر (ع)

شور

 

    امام باقر ، دارم به یاد ماتمت شوری به سینه

عزیز زهرا ، سینه زنا تو ببر ای آقا مدینه

غریب مادر ، دل شکسته ام برا تو غصه داره

شهادت تو ، مدینه خالیه و زائری نداره

زندگیم ای گل زهرا ، فدای روضه های تو

ایشالا جون بدم آقا ، به پای روضه های  تو

سیدی حضرت باقر

******

مسموم کینه ، دل شکسته ات به غصه مبتلا بود

سوز و گدازت ، به یاد خاطرات دشت کربلا بود

امام باقر ، ای به تموم کائنات نور دیده

مثل رقیه ، قاتل تو شده همون سر بریده

دل غمدیده ام آقا ، داره مرثیه می خونه

سر قرآن و لب تشنه ، جدا کردن غریبونه

سیدی حضرت باقر

 

دریافت سبك
موضوعات : حاج امیر عباسی، شهادت امام محمد باقر(ع)،
شهادت امام محمد باقر (ع)

واحد

 

ای حجت الله بر زمین ، بر ما امام پنجمین

حق از تو ظاهر ، امام باقر

شهادت تو ، سوز بکای ما شد

شور طنین ، یا لیتنای ما شد

شهر مدینه ، دارالعزای ما شد

یا امام باقر

******

از ظلم و کینه هشام ، شد از تو هتک احترام

گریم برایت ، جانم فدایت

ظلم دشمن را ، به رأفتت دادی جواب

ای بر حریمت ، دعا قبول و مستجاب

ما را کن آقا ، جزو غلامانت حساب

یا امام باقر

******

باید برایت گریه کرد ، بهر عزایت گریه کرد

نور خدایی ، ای کربلایی

آل علی را ، محنت کشیده دیدی

بر حفظ نهضت ، قدها خمیده دیدی

در کرببلا ، سرها بریده دیدی

آه غریب مادر

 

دریافت سبك
موضوعات : حاج امیر عباسی، شهادت امام محمد باقر(ع)،
شهادت امام محمد باقر (ع)

زمینه

 

میشود چشم من (پر ز اشک از غمت)2 یا باقر

گشته هفت آسمان (سیه از ماتمت)2 یا باقر

میزند زهر شرر (بر تن و جان تو)2 یا باقر

میروی سوی حق (ای به قربان تو)2 یا باقر

عالم علمی ، پور سجادی

قال باقر شد ، بهر ما هادی

صد هزار عابد ، عبدتان آقا

ما همه قطره ، تا تویی دریا

یا محمد باقر (3) یا مولا

******

می‌رسد بر مشام (عطر و بوی بقیع) 2 یا باقر

مرغ دل میزند (پر به سوی بقیع) 2 یا باقر

غربتت محرز است (در جوار نبی) 2 یا باقر

از این آل سعود (گله داره نبی) 2 یا باقر

می‌شود روزی ، قبرتان آباد

گریه و روضه ، در بقیع آزاد

میکنیم صحن و ، گنبدی احداث

ما غلامان ، حضرت عباس

یا محمد باقر (3) یا مولا

******

خاطره داری از (داغ دشت بلا)2 یا باقر

ما شنیدیم ولی (دیده ای روضه ها)2 یا باقر

دیده ای قتلگاه (رقص سرنیزه ها)2 یا باقر

دیده ای آتش و (غارت خیمه ها)2 یا باقر

پیکری بر خاک ، ناله ی افلاک

شد تن جدت ، بی سر و صد چاک

راس پاکش را ، یک حرامی برد

زیر سم اسب ، سینه می‌شد خرد

یا ابا عبدالله (3) ثارالله


دریافت سبك
موضوعات : برادر علی صمدی، شهادت امام محمد باقر(ع)،
شهادت امام محمد باقر (ع)

زمینه

 

عمریه میسوزم ، از داغ جسارت

به یاد غم کرببلا وقت اسارت

عمریه منو میده عذاب

خاطره های بزم شراب

یادمه هنوز گهوارهِ

خالیِ رو دستهای رباب

تو گوشمه صدای لالایی علی جون

بس کن ربابِ عمه که قلبم شده خون

عمریه که میسوزم

به یادمه هنوزم

عطش و حال و روزم

امون امون از غریبی

******

امون امون ای دل ، از روضهِ گودال

کبوتری از زخم و عطش که رفته از حال

انگاری که شد محشر به پا

هلهله و شادی ای خدا

یه نشونه و چندین سوار

که میزدنش با نیزه ها

غریب خسته افتاد تو گودال غربت

کاش میشدم فداییش دارم همچو حسرت

هزار نفر میزدنش

ربوده شد پیرهنش

زخم روی زخم روی تنش

امون امون از غریبی

 

دریافت سبك
موضوعات : برادر ابوالفضل آلوئیان، شهادت امام محمد باقر(ع)،
شهادت امام محمد باقر (ع)

واحد

 

مولا مولا ، ای آبروی دین ، خورشید پنجمین

ای آسمونی پا نکش ، این قدر روی زمین

ای جان من ، چی شد که پاره جیگری

یاس بودی تو ، حالا شدی نیلوفری

لب تشنه ای ، تو این دمای آخری

حکایت غربت تست ، روضه ی ده سال منا

گریز روضه های تو ، میره به سمت کربلا

عزیز زهرا

*******

مولا مولا ، همراه کاروان ، همراه با زنان

سر بریده حسین دیدی ، تو بر روی سنان

سوختی هر دم ، با اشک و آه قافله

مردی توی ، بازار و بین هلهله

رو دستاته ، هنوزم جای سلسله

دیدی میون خیمه ها ، تشنگی و قحطی آب

گرفته خواب و از چشات ، صدای لای لای رباب

عزیز زهرا

******

کم کم آروم ، ذکر و دمش میاد ، فصل غمش میاد

آی نوکرا آماده شیم ، محرمش میاد

دلهای ما ، این روزا پر تاب و تابه

جون عشاق ، از انتظار روی لبه

ذکر لب ها ، امون از قلب زینبه

خدا نیاره روزی که ، داغ برادر ببینه

نبینه روی نیزه ای ، سر برادر می شینه

سالار زینب

 

دریافت سبك
موضوعات : برادر منصور عـرب، شهادت امام محمد باقر(ع)،
شهادت امام محمد باقر (ع)

واحد

(به سبك اگر چه اسیرم به غفلت)

 

الا ای که نور خدایی ، ز رخسار تو گشته ظاهر

عقاید و اندیشه زنده ، شد از مکتب قالَ باقر

جواب کرامات و خوبی ، بگو از چه شد زهر کینه

تو جان دادی و در عزایت ، شده کربلایی مدینه

الا ای دو عالم ، حزینِ عزایت

غریبِ مدینه ، بمیرم برایت

باقرِ آل عبا یابن الزهرا

******

فدای مرام و خصالت ، وُجودِ همه عاشقانت

دعا کرده ای بر کسی که ،‌ به تو کرده ظلم و اهانت

ببین دل پریشان و مضطر ،‌ ز مرثیه ات مرد و زنها

عزای تو چون آتشی شد ، به جان و دل سینه زنها

ملائک به پایِ ، غمت غصه دارند

و با روضه هایت ، همه بی قرارند

باقرِ آل عبا یابن الزهرا

******

 الا ای که با نوحه و دم ، رسیده به گردون نوایت

بیا و بگو بر محبین ، ز داغِ دل نینوایت

بگو از سرِ رفته بر نی ، بگو از دل پر بهانه

بگو از رخ خورده سیلی ، بگو از غمِ تازیانه

بگو ای که جانت ، شد از غصه بر لب

چه آمد چه آمد ، سرِ عمهّ زینب

یا حسین یابن الزهرا

 
موضوعات : حاج امیر عباسی، شهادت امام محمد باقر(ع)،
تقدیمی در تاریخ : شنبه 20 مهر 1392 | توسط : خادم الزهرا(س)
شهادت حضرت امام محمد باقر (ع)

دودمه و ذکر


امام پنجم شیعه فدا شد      مدینه کربلا شد

فدایی ره دین خدا شد         مدینه کربلا شد

  ******

سینه زنم به شور نینوایی       شد یادگار کربلا فدایی

  ******

ای به دو عالم ولی       محمد بن علی

******

علم تو علم خدا       شاهد کرببلا
موضوعات : حاج امیر عباسی، شهادت امام محمد باقر(ع)،

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات