برای دسترسی كامل به سبك های هر مناسبت،از فهرست مطالب استفاده نمایید
تقدیمی در تاریخ : شنبه 29 آبان 1395 | توسط : خادم الزهرا(س)

اربعین حسینی

دودمه

 

ای برادر خیز از راه اسارت آمدم             من زیارت آمدم

قد خمیده از چهل منزل جسارت آمدم     من زیارت آمدم

******

خیز از جا یا حسین بهر تو مهمان آمده      با اسیران آمده

خواهر غم پرورت از شام ویران آمده          با اسیران آمده

******

یا اخا بعد از چهل شب اشک و آه و زاریم    بی رقیه آمدم

جان تو شرمنده ام از این امانت داریم         بی رقیه آمدم

******

فاتح کوفه و شام آمده در کرببلا            السلام ای شهدا

زینبم ، نایبه الفاطمه ، ای خون خدا     السلام ای شهدا


********************

دم پاره


زینب قد خمیده      به کربلا رسیده
موضوعات : دودمه (محرم و صفر)، اربعین حسینی،
تقدیمی در تاریخ : شنبه 25 آذر 1391 | توسط : خادم الزهرا(س)
کاروان اسرا در شام

دودمه


دشمنت آورده ما را در میان ازدحام        مُردَم از این غم حسین

الامان از ماتم دروازه ی ساعات شام    
مُردَم از این غم حسین


******

خیزران افتاده بر جان لب و دندان تو            خواهرت قربان تو

از چه خونین می وزد بر گوش من قرآن تو   
خواهرت قربان توموضوعات : دودمه (محرم و صفر)، کاروان اسرا در شام،
تقدیمی در تاریخ : شنبه 25 آذر 1391 | توسط : خادم الزهرا(س)
کاروان اسرا در کوفه

دودمه


وارد کوفه شده خیل اسیران ای خدا          کوفه شد کرببلا

رأس خونین شهیدان جا گرفت بر نیزه ها   
کوفه شد کرببلا

******

زینت دوش نبی آویزه ی دروازه شد              داغ زینب تازه شد

رأس شه با خواهرش در کوفه هم آوازه شد  
داغ زینب تازه شدموضوعات : دودمه (محرم و صفر)، کاروان اسرا در کوفه،
تقدیمی در تاریخ : شنبه 25 آذر 1391 | توسط : خادم الزهرا(س)
خروج کاروان از کربلا

دودمه


می‌روم از کربلایت ای مرا نور دو عین   یا حبیبی یا حسین

می‌سپارم بر خدایت آفتاب مشرقین    یا حبیبی یا حسین

******

این تو این نعش جوانان تو         حسین جان خدانگهدار تو

این من و این خیل اسیران تو    
حسین جان خدانگهدار توموضوعات : دودمه (محرم و صفر)، خروج کاروان از کربلا،
تقدیمی در تاریخ : شنبه 25 آذر 1391 | توسط : خادم الزهرا(س)
تنور خولی

دودمهزینت آغوش زهرا این تنور جای تو نیست             ای سر از تن جدا

روی این خاکستر و این خاک مأوای تو نیست       
ای سر از تن جدا


******

فاطمه پهلو شکسته آمده از راه دور       جای زینب خالی است

تا ببوسد یک گلوی پاره در کنج تنور      
جای زینب خالی استموضوعات : دودمه (محرم و صفر)، تنـور خولی ملعون،
تقدیمی در تاریخ : دوشنبه 29 آبان 1391 | توسط : خادم الزهرا(س)
حضرت رقیه (س)

دودمه

 

عمه بابا آمده برخیز تا کاری کنیم        آبرو داری کنیم

با لباس پاره باید میهمان داری کنیم    آبرو داری کنیم

******

مهمان رقیه شده خونین سر بابا     امان از دل زینب

بر کنج خرابه بدهد جان بر بابا         امان از دل زینب

******

رقیه زائر خون خدا شد           خرابه کربلا شد

به پای راس بابایش فدا شد    خرابه کربلا شد


********************

دم پـاره

 

پدر فدای سر نورانی ات        سنگ جفا که زد به پیشانیت
موضوعات : دودمه (محرم و صفر)، حضرت رقیـه(س)،
تقدیمی در تاریخ : دوشنبه 29 آبان 1391 | توسط : خادم الزهرا(س)
طفلان حضرت زینب (س)

دودمه

 

خون زینب به رگ ماست هوایی شده‌ایم      کربلایی شده ایم

دو کبوتر دو شقایق دو فدایی شده‌ایم          کربلایی شده ایم

******

کودکانم نظر چشمان علی اصغرت          ای فدایت خواهرت

رد مکن این هدیه ام را جان زهرا مادرت   ای فدایت خواهرتموضوعات : دودمه (محرم و صفر)، طفلان حضرت زینب(س)،
تقدیمی در تاریخ : دوشنبه 29 آبان 1391 | توسط : خادم الزهرا(س)
عبدالله ابن الحسن

دودمه

 

دست هایم را سپر کردم برای حنجرت     ای عموجانم حسین

دست من افتاد افتادم به یاد مادرت         ای عمو جانم حسین

******

گر چه آویزان شده از پوست دستانم چه غم     دستم و دامان تو

از عمویم برده ام میراث دستان قلم                دستم و دامان تو

******

من دلیری دگر از قلب سپاه حسنم       نذر تو جان و تنم

مثل عباس شده دست جدا از بدنم       نذر تو جان و تنم


********************

دم پـاره

 

عبداللهم عبداللهم      من عاشق ثاراللهم
موضوعات : دودمه (محرم و صفر)، عبدالله ابن الحسن(ع)،
تقدیمی در تاریخ : دوشنبه 29 آبان 1391 | توسط : خادم الزهرا(س)
قاسم ابن الحسن

دودمه

 

ای عمو بنگر تنم اندازه سقا شده        قاسمت رعنا شده

بند بندم زیر نعل اسب از هم وا شده    قاسمت رعنا شده

******

منم قاسم که جانم گشته بر لب     بیا سالار زینب

تنم افتاده زیر سم مرکب               بیا سالار زینب


********************

دم پـاره

 

افتادم از پشت فرس      عمو به فریادم برس

******

پامال گشته پیکرم ای عمو       بیا بیا تو بر سرم ای عمو
موضوعات : دودمه (محرم و صفر)، قاسم ابن الحسن(ع)،
تقدیمی در تاریخ : دوشنبه 29 آبان 1391 | توسط : خادم الزهرا(س)
حضرت علی اصغر(ع)

دودمه

 

پسرفاطمه فرمود که جان در تعب است               اصغرم تشنه لب است

طفل شش ماهه ام از سوز عطش مضطرب است  اصغرم تشنه لب است

******

سه شعبه تیر دشمن تا رها شد         سر اصغر جدا شد

میان خیمه ها غوغا به پا شد             سر اصغر جدا شد

******

گرچه شش ماهه و لب تشنه ام ای خصم ولی   نام من هست علی

عزم میدان کنم امروز چو شش ماهه یلی          نام من هست علی

 

********************

دم پـاره

 

بریده حنجر من       علی اصغر من

******

گلوی اصغر هدف تیر شد         به خیمه مادرش زمین گیر شد
موضوعات : دودمه (محرم و صفر)، حضرت علی اصغر(ع)،
تقدیمی در تاریخ : دوشنبه 29 آبان 1391 | توسط : خادم الزهرا(س)
حضرت علی اکبر(ع)

دودمه

 

از حرم زینب بیا اکبر به میدان می رود          از تنم جان می رود

نور چشمانم علی با کام عطشان می رود    از تنم جان می رود

******

لعل لب بگشا بگو الله اکبر اکبرم               ای اذان گوی حرم

کم بِکش پا بر زمین پیش دو چشمان ترم    ای اذان گوی حرم

 

********************

دم پـاره

 

وای علی اکبرم               نور دو دیده ی ترم

******

از جسم من جان می رود        اکبر به میدان می رود
موضوعات : دودمه (محرم و صفر)، حضرت علی اكبر(ع)،
تقدیمی در تاریخ : دوشنبه 29 آبان 1391 | توسط : خادم الزهرا(س)
حضرت عباس (ع)

دودمه

 

   ای اهل حرم میر و علمدار نیامد      علمدار نیامد

سقای حسین سید و سالار نیامد       علمدار نیامد

******

امشب حرم آل عبا آب ندارد         رسان آبی طفلان

اصغر ز عطش هیچ دگر تاب ندارد   رسان آبی طفلان

******

آسمان در علقمه افتاده بر روی زمین     پیش چشمان حسین

خفته در آغوش زهرا زاده ی ام البنین    پیش چشمان حسین

******

پسرت ام بنین ساقی قلب همه شد    پسر فاطمه شد

قمرت خورد زمین و قمر علقمه شد       پسر فاطمه شد


********************

دم پـاره

 

الا العباس واویلا        حسین تنهاست واویلا
موضوعات : دودمه (محرم و صفر)، حضرت عبـاس(ع)،
تقدیمی در تاریخ : دوشنبه 29 آبان 1391 | توسط : خادم الزهرا(س)
شب عاشورا

دودمه


امشبی را شه دین در حرمش مهمان است    مکن ای صبح طلوع

عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است            مکن ای صبح طلوع

******

امشبی را عاشقان دارند به لب ذکر و دعا    عصر فردا سر جدا

در میان خیمه ها نجوا نمایند با خدا             عصر فردا سر جدا


*********************

دم پـاره


امشب پریشان زینب است         محزون و گریان زینب است

******

امان از دل زینب          چه خون شد دل زینب
موضوعات : دودمه (محرم و صفر)، شب عاشورا،
تقدیمی در تاریخ : دوشنبه 29 آبان 1391 | توسط : خادم الزهرا(س)
وداع و روز عـاشورا

دودمه


کمی آهسته تر ای جان زینب    حسین جانان زینب

نظر کن دیده ی گریان زینب        حسین جانان زینب

******

شاه گفتا کربلا امروز میدان من است       عید قربان من است

مادرم زهرای اطهر دیده گریان من است    عید قربان من است

******

تا ببوسم حنجرت آرامتر ای نور عین         یابن الزهرا یا حسین

گوئیا زهرا به دنبالت نماید شور و شین    یابن الزهرا یا حسین

******

یک بیابان دشمن و سلطان دین تنها شده      عصر عاشورا شده

در کنار علقمه بی دست و سر سقا شده       عصر عاشورا شده


********************

دم پـاره


آهسته رو برادر           رحمی نما به خواهر

******

عمه بیا محشر کبری ببین          مرکب بی صاحب بابا ببین

******

به پیش چشم فاطمه مادرش       تشنه بریدند سر از پیکرش
موضوعات : دودمه (محرم و صفر)، روز عاشـورا، وداع امام حسین(ع) ، شهادت امام حسین(ع)،
تقدیمی در تاریخ : دوشنبه 29 آبان 1391 | توسط : خادم الزهرا(س)
شام غریبان

دودمه


شمع دل میسوزد و شام غریبان امشب است      مو پریشان زینب است

گم شده طفلان و حیران در بیابان زینب است        مو پریشان زینب است

******

آسمان کربلا تیره شده واویلتا                       حضرت زهرا بیا

سر به روی نی تن شه مانده زیر دست و پا    حضرت زهرا بیا


********************

دم پـاره


رأس حسین به نیزه ها           آتیش زدن به خیمه ها

******

بر خیز ای باب نجات حسین جان     آزاد شد آب فرات حسین جان
موضوعات : دودمه (محرم و صفر)، شام غریبـان،