برای دسترسی كامل به سبك های هر مناسبت،از فهرست مطالب استفاده نمایید
مسلم ‌ابن‌ عقیل‌

نوحه

(به سبك در كوچه ها غریبم)

(ده شب)

 

در كوچه ها غریبم

هر سو درهای بسته

حُرمتِ من شكسته ، حسین‌جان

چون گیسویت پریشان

شد این دلِ عزادار

سَرم به روی دیوار ، حسین‌جان

نگرانم ، با دلِ صدپاره

نگرانم ، که شوی آواره

ای حسین جان ، یا اباعبدالله

******

یوسف من به همراه

یك پیراهن بیاور

با خود كفن بیاور ، حسین‌جان

من با اشاره گویم

با خود معجر بیاور

انگشتر در بیاور ، حسین‌جان

فكر غارت ، می دهد آزارم

نگرانِ ، كوچه و بازارم

ای حسین جان ، یا اباعبدالله

******

بر روی بامِ كوفه

گر چه ابر بهارم

فكر حرم ندارم ، حسین‌جان

زمین خوردم ولیكن

از ناموسم سخن نیست

اینجا خواهرِ من نیست ، حسین‌جان

یاد من هست ، كه برایم گفتی

پیش زینب ، به زمین می افتی

 ای حسین جان ، یا اباعبدالله


***********************

ورود كاروان به كربلا

 

بوی خزان می آید

چون نی دارم نوایی

آید بوی جدایی ، برادر برادر

قلبم لرزد که اینجا

نه امن و نه امان است

خواهرت نگران است ، برادر برادر

ای پناهم ، ای عزیز زهرا

جای ما نیست ، در دل این صحرا

ای حسین جان ، یا اباعبدالله

******

بابا گفته برایم

اینجا پایان راه است

آن گودی قتلگاه است ، برادر برادر

اینجا بهر دفاعت

شاه بی لشکر من

رو می زنم به دشمن ، برادر برادر

چه به روزم ، میرسد با این غم

من کجا و ، صحبت نامحرم

ای حسین جان ، یا اباعبدالله

******

اینجا در پیش خیمه

بر اشک تو بخندند

دست مرا ببندند ، برادر برادر

اینجا همچون دل من

می سوزد گلشن تو

غارت شود تن تو ، برادر برادر

مادر ما ، ای شه بی کفن

به امانت ، داده یک پیراهن

ای حسین جان ، یا اباعبدالله

 

***********************

حضرت رقیه (س)


ای که شانه کشیده

زهرا به گیسوی تو

شد لاله گون روی تو ، پدر جان پدر جان

گشتی مهمان خولی

رفتی به دیر راهب

می میرم زین مصائب پدر جان پدر جان

در تنور ، خانه گشتی مهمان

از سر تو ، میرسد بوی نان

یا ابتا ، ابتا یا مظلوم

******

حرمتم را شکستند

با یتیم این روا نیست

ویرانه جای ما نیست ، پدر جان پدر جان

از آن روزی که گردید

دستت جدا زدستم

چون آینه شکستم ، پدر جان پدر جان

آن شب تار ، کی رود از یادم

من ز ناقه ، بر زمین افتادم

یا ابتا ، ابتا یا مظلوم

******

بابا وقتی تو رفتی

در آتش خیمه ها سوخت

بال و پر مرا سوخت ، پدر جان پدر جان

بر دختر تو زد سنگ

آن دختر یهودی

بابا چرا نبودی ، پدر جان ، پدر جان

با دل من ، نوحه خوان افلاک است

بالشم سنگ ، بسترم بر خاک است

یا ابتا ، ابتا یا مظلوم

 

************************

 طفلان حضرت زینب (س)

 

ای لاله ی دل من

با اشک و آه و ناله

آورده ام دولاله ، حسین جان حسین جان

ای نازنین برادر

خواهرت دلغمین است

سرمایه ام همین است ، حسین جان حسین جان

از دو فرزند ، دل بریدن سخت است

شمع و گل را ، کشته دیدن سخت است

ای حسین جان ، یا اباعبدالله

******

راضی مشو ببینند

من را اسیر اغیار

در بین کوچه بازار ، حسین جان حسین جان

راضی مشو ببینند

مادر را دست بسته

حرمت من شکسته ، حسین جان حسین جان

کعبه ی من ، دور تو میگردم

بین سپاه ، کم خود آوردم

ای حسین جان ، یا اباعبدالله

******

در پیش داغ لیلا

که داده اکبر از دست

این داغ من چه سهل است ، حسین جان حسین جان

چون شمعی گر بسوزد

این قلب آتشینم

در خیمه می نشینم ، حسین جان حسین جان

خجلم زین ، هدیه ای برادر

هر دو طفلم ، به فدای اکبر

ای حسین جان ، یا اباعبدالله

 

***********************

عبدالله ابن الحسن

 

یوسف مجتبی رفت

با ناله سمت گودال

عمه رود به دنبال ، واویلا واویلا

چون قاسم از شهادت

بوی عسل شنیده

سوی اجل دویده ، واویلا واویلا

دست اوشد ، سپر ثارالله

میدهد جان ، به بر ثارالله

ای عموجان ، یا اباعبدالله

******

از خیمه دیده تنهاست

یک زخمی بین لشکر

افتاده عرش داور ، واویلا واویلا

دیده شمشیر و نیزه

آماده بهر جنگ است

دامن ها پر ز سنگ است ، واویلا واویلا

زیر شمشیر ، مانده یک بی یاور

یک غریب و ، حمله ی یک لشکر

ای عموجان ، یا اباعبدالله

******

با تیر حرمله شد

مثل علی ی اصغر

سرش جدا ز پیکر ، واویلا واویلا

در آغوش عمو بود

در خونش دست و پا زد

مادرش را صدا زد ، واویلا واویلا

هم حسین و ، هم حسن افتاده

بین گودال ، دو بدن افتاده

ای عموجان ، یا اباعبدالله

 

***********************

قاسم ابن الحسن

 

غارت زده منم که

مثل تو دادم از دست

آیینه ام شکسته است ، واویلا واویلا

غارت زده منم که

تیر از تنت کشیدم

جسمت را پاره دیدم ، واویلا واویلا

ای جمالت ، یادگار از حسن

ماتم او ، تازه شد بهر من

وامصیبت ، ای یتیم حسن

******

بی زره بودن تو

در میدان دردسر شد

جسمت پاشیده تر شد ، واویلا واویلا

در خون به آرزویت

می رسیدی مبارک

قد کشیدی مبارک ، واویلا واویلا

کن مدارا ، با من دلغمین

پیش چشمم ، پا مکش بر زمین

وامصیبت ، ای یتیم حسن

******

پریشانم که افتاد

گیسویت دست قاتل

ناله کشیدم از دل ، واویلا واویلا

چه کرده نعل تازه

با گلبرگ تن تو

جسم بی جوشن تو ، واویلا واویلا

پیش دشمن ، اشک من شد جاری

وای من با ، این امانت داری

وامصیبت ، ای یتیم حسن

 

***********************

حضرت علی اصغر (ع)

 

گاهی روم به خیمه

گاهی روم به میدان

گردیده ام پریشان ، واویلا واویلا

سرباز کوچکم را

دارم من بر روی دست

قنداقه غرق خون است ، واویلا واویلا

پیش دشمن ، بر تو گریه کردم

با چه رویی ، به حرم برگردم

ای علی جان ، اصغرم لالایی

******

بهر یک قطرا ی آب

ای میوه ی دل من

بابا رو زد به دشمن ، واویلا واویلا

سپیدی ی گلویت

همرنگ لاله گردید

وقتی سه شعبه بوسید ، واویلا واویلا

غنچه ی من ، از چمن جدا شد

روی دستم ، سر ز تن جدا شد

ای علی جان ، اصغرم لالایی

******

در پشت خیمه آرام

می نهم این تن پاک

بین گهواره ی خاک ، واویلا واویلا

طاقت نمانده تا خاک

بر پیکرت بریزم

ای کودک عزیزم ، واویلا واویلا

مدفنت شد ، شاهد این مطلب

گل ندارد ، تاب سم مرکب

ای علی جان ، اصغرم لالایی

 

***********************

حضرت علی اکبر (ع)

 

گفتم برو ولیکن

دنبالت چه کشیدم

نفس زنان دویدم ، علی جان علی جان

دارم به روی دستم

محاسن سپیدم

گریه کنان خمیدم ، علی جان علی جان

آرزوی ، این دل بشکسته

رو به میدان ، اندکی آهسته

ای علی جان ، ای علی ی اکبر

******

با تو روح از تنم رفت

بابایت نیمه جان است

خیمه دل نگران است ، علی جان علی جان

یوسفم می نمایم

مایوسانه نگاهت

رفتی به قتلگاهت ، علی جان علی جان

پشت پایت ، ریزم اشک از بصر

تشنه ای و ، من ز تو تشنه تر

ای علی جان ، ای علی ی اکبر

******

حیف است این قد و قامت

افتد بر خاک صحرا

یا گردد اربا اربا ، واویلا واویلا

حیف است این لاله ی من

از شاخه چیده گردد

جسمش پاشیده گردد ، واویلا واویلا

نوجوانم ، صید یک لشکر شد

یک علی ام ، صد علی اکبر شد

ای علی جان ، ای علی ی اکبر

 

***********************

حضرت عباس (ع)

 

پشت و پناه خیمه

بی تو یاری ندارم

علمداری ندارم ، ابالفضل ابالفضل

اهل خیمه پس از تو

خواب راحت ندارند

بین امنیت ندارند ، ابالفضل ابالفضل

خیمه هایم ، بی تو تنها گردد

پای دشمن ، به حرم وا گردد

یا ابالفضل ، ای علمدار من

******

خورشید عمر من هم

بی تو بر روی بام است

دیگر کارم تمام است ، ابالفضل ابالفضل

راضی مشو که دشمن

بر اشک من بخندد

دست حرم ببندد ، ابالفضل ابالفضل

من چگونه ، با دل پر دردم

بی علمدار ، به حرم برگردم

یا ابالفضل ، ای علمدار من

******

بر خیز ای ساقی من

خیمه ها بی قرارند

طفلان چشم انتظارند ، ابالفضل ابالفضل

بوی مدینه آید

از جسم اطهر تو

زهرا شد مادر تو ، ابالفضل ابالفضل

دست گلچین ، شاخه شاخه چیدت

چه شده آن ، قامت رشیدت

یا ابالفضل ، ای علمدار من

 

***********************

شب عاشورا

 

امشب این دشت و صحرا

پر شد از عطر قرآن

آمده عید قربان ، حسین جان حسین جان

همدرد گریه هایم

حرفی مزن ز رفتن

مهمان یک شب من ، حسین جان حسین جان

ای قرار ، این دل خونبارم

فکر گودال ، می دهد آزارم

ای حسین جان ، یا اباعبدالله

******

امشب کنار خیمه

تا سحر گردد احساس

نور جمال عباس ، حسین جان حسین جان

فردا ای محرم من

روی شتر سوارم

نامحرم ها کنارم ، حسین جان حسین جان

من پس از تو ، بی سرو سامانم

همسفر با ، خولی و سنانم

ای حسین جان ، یا اباعبدالله

******

فردا باید ببینم

آیه به آیه پامال

قرآنم بین گودال ، حسین جان حسین جان

فردا باید ببینم

طفل قربانی ی تو

سنگ و پیشانی ی تو ، حسین جان حسین جان

باشد امشب ، آخرین دیدارم

از جمالت ، دیده بر ندارم

ای حسین جان ، یا ابا عبدالله

 

دریافت سبك
موضوعات : برادر میثم مومنی نژاد، نوحه (محرم و صفر)، مسلم ابن عقیل، ورود کاروان به کربلا، حضرت رقیـه(س)، طفلان حضرت زینب(س)، عبدالله ابن الحسن(ع)، قاسم ابن الحسن(ع)، حضرت علی اصغر(ع)، حضرت علی اكبر(ع)، حضرت عبـاس(ع)، شب عاشورا،
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات