****حسینیه نوحه****برای دسترسی كامل به سبك‌های مناسبت‌های مختلف، می‌توانید از فهرست موضوعات سبك‌ها كه در سمت راست پایگاه حسینیه نوحه وجود دارد استفاده نمایید****حسینیه نوحه****
شهادت حضرت علی (ع)

نوحه

(به سبک ای پیکر جز قد و)

 

بابا جان ، تو را به روح

مادرم دیده گشا بر رخ زینب

تا زینب ، نمرده از غم

بده ای غرقه بخون پاسخ زینب

وای ، ای همه آرزویم

دیدعه بگشا برویم

وای ، بغض ترس از یتیمی

بسته راه گلویم

بابا علی جان

******

بابا جان ، بسکه حسینم

میکشد دست نوازش به سر من

افتاده ، لرزه بجانم

که مبادا شده راهی پدر من

وای ، بهتر از هر که دانی

جاندهم گر نمانی

وای ، گر روی زینبت را

به جنون میکشانی

بابا علی جان

******

واویلا ، به دختری که

سایه ی مهر پدر به سر ندارد

زینب ، بدون مادر

چکند بیند اگر پدر ندارد

وای ، ای دل آرام پیرم

از تو دل بر نگیرم

وای ، گر قرارست نمانی

کن دعا من بمیرم

بابا علی جان

 
موضوعات : حاج حیـدر توکـل، شهادت امام علی(ع)،