****حسینیه نوحه****برای دسترسی كامل به سبك‌های مناسبت‌های مختلف، می‌توانید از فهرست موضوعات سبك‌ها كه در سمت راست پایگاه حسینیه نوحه وجود دارد استفاده نمایید****حسینیه نوحه****
ضربت خوردن حضرت علی (ع)

واحد

 

گرید سما گوید زمین یاعلی ، یاعلی

نوحه کند روح الامین یاعلی ، یاعلی

کعبه به تن کرده لباس عزا

یا اهل عالم قتل المرتضی

تهدمت والله ارکان الهدی

یا اهل عالم قتل المرتضی

******

آشفته از باغ جنان یاعلی ، یاعلی

زهرا رسیده قد کمان یاعلی ، یاعلی

با اشک دیده می شوید زخمش را

یا اهل عالم قتل المرتضی

تهدمت والله ارکان الهدی

یا اهل عالم قتل المرتضی

******

راحت شده آن خونجگر یاعلی ، یاعلی

از غصه ی دیوار و در یاعلی ، یاعلی

دیگر نبیند قاتلان زهرا

یا اهل عالم قتل المرتضی

تهدمت والله ارکان الهدی

یا اهل عالم قتل المرتضی

******

محاسنش غرق به خون یاعلی ، یاعلی

محراب و مسجد لاله گون یاعلی ، یاعلی

دیگر نمی آید صدای مولا

یا اهل عالم قتل المرتضی

تهدمت والله ارکان الهدی

یا اهل عالم قتل المرتضی

 

دریافت سبک
موضوعات : برادر میثم مومنی نژاد، ضربت خوردن امام علی(ع)،