****حسینیه نوحه****برای دسترسی كامل به سبك‌های مناسبت‌های مختلف، می‌توانید از فهرست موضوعات سبك‌ها كه در سمت راست پایگاه حسینیه نوحه وجود دارد استفاده نمایید****حسینیه نوحه****
ضربت خوردن حضرت علی (ع)

زمینه

 

عالم و آدم بر لب ذکر یاحیدر دارد

گوئیا کوفه امشب ماجرا در سر دارد

شد خزان چمن ، باغ اهل ولا

فرق شاه نجف ، شد زکینه دو تا

میزند آتش به جان ها غصه ها و غم های تو

ساقی کوثر تو هستی عالمی خونبهای تو

علی ‌علی ، مولا حیدر

******

میرود سوی مسجد با نوای یازهرا

دل شکسته می خواند او نماز آخر را

بانگ تکبیر او ، میرسد تا خدا

ذکر جن و ملک ، قتل المرتضی

بشکند دستی که تیغش زد شرر بر جان همه

باغ جنت شد سیه پوش میزند بر سر فاطمه

علی ‌علی ، مولا حیدر

 

دریافت سبک
موضوعات : برادر رسول میثمی، ضربت خوردن امام علی(ع)،