****حسینیه نوحه****برای دسترسی كامل به سبك‌های مناسبت‌های مختلف، می‌توانید از فهرست موضوعات سبك‌ها كه در سمت راست پایگاه حسینیه نوحه وجود دارد استفاده نمایید****حسینیه نوحه****
شهادت امام سجاد (ع)

زمینه


شده کارم اشک و ماتم خدایا خدایا

عمریه می سوزه عالم خدایا خدایا

جلو چشامه همیشه ، غروب تلخ صحرا

 دیدم که خورشید داره ، میره رو نیزه بالا

ای وای ای وای ، چه محشری بپا شد

ای وای ای وای ، غوغا تو کربلا شد

ای وای ای وای ، سر بابام جدا شد

ای وای ای وای ، امون از این غریبی

******

هرجایی که ما رو بردن خدایا خدایا

بچه ها کتک می خوردن خدایا خدایا

از روی نیزه دیدم ، افتادی تو هزار بار

دیدی تا خواهرت رو ، چشا تو بستی انگار

الشام الشام  ، همیشه گفت و گومه

الشام الشام  ، روضه ی ناتمومه

الشام الشام ، یه بغضی تو گلومه

ای وای ای وای ، امون از این غریبی

******

تمومی نداره غمهام خدایا خدایا

یادمه صدای بابام خدایا خدایا

بعد چهل سال هنوز ، چشام داره می بینه

یکی میاد تو گودال ، روی سینش می شینه

ای وای ای وای ، نبودی کوچه بازار

ای وای ای وای ، مردم توشام هزاربار

ای وای ای وای ، از دست مردم آزار

ای وای ای وای ، امون از این غریبی

 

دریافت سبك
موضوعات : برادر ایمان مقدم، شهادت امام سجاد (ع)،