****حسینیه نوحه****برای دسترسی كامل به سبك‌های مناسبت‌های مختلف، می‌توانید از فهرست موضوعات سبك‌ها كه در سمت راست پایگاه حسینیه نوحه وجود دارد استفاده نمایید****حسینیه نوحه****
شهادت امام سجاد (ع)

زمینه

 

امشب گرفته دعام ، راهیه عرش خدام

زائر کرب وبلام

از شدت گریه هام ، سویی نداره چشام

زائر کرب وبلام

آخه نمیره یادم ، پیش نگامه هر دم

دیدم بابام و رو خاک ، صد پاره تنش

صحنه ی محشر دیدم ، یه تن بی سر دیدم

حتی نذاشتن باشه ، کهنه پیرنش

بردن زتنش

دیدم که چقدر ، بدجور زدنش

رو تکه حصیر ، جم شد بدنش

ای وای یاحسین

******

غریبم و مضطرم ، تا لحظه ی آخرم

می باره چشم ترم

به یاد اهل حرم‌ ، ناله های خواهرم

می باره چشم ترم

چل ساله که می بارم ، زمونه داد آزارم

به یاد شهر شام و ، سنگ لب بام

روضه ی من الشامه ، یه دنیا غم همرامه

بزم شراب و چوب و ، لبهای بابام

حرفم ناتمام

چل ساله خدا ، خونه دل من

حرف کنیزی ، شد قاتل من

ای وای یاحسین

******

کوفه و شام بلا ، نیزه ی خون خدا

امون ازین روضه ها

یهودی بی حیا ، ناموس آل عبا

امون ازین روضه ها

چی بگم از نامردی ، ماها و کوچه گردی

رو گردن من رده، زنجیر بلاست

میگیره بد جور گریه‌م ، وقتی یاد رقیه‌م

دیدم تنش نیلی از، تازیونه هاست

زخمیه جفاست

دشمن میزدش ، پیش نظرم

رو دست خودم ، جون داد خواهرم

ای وای یاحسین

 

دریافت سبك
موضوعات : برادر حسین رحمانی، شهادت امام سجاد (ع)،