برای دسترسی كامل به سبك های هر مناسبت،از فهرست مطالب استفاده نمایید
شهادت امام جواد (ع)

نوحه


از حجره ی در بسته ای

آید صوت دلخسته ای

یا ضامن آهو بیا سوی بغداد

جوادت را رها کن از دست صیاد

من غریبم

******

یوسف ابالحسنم

آتش گرفته بدنم

غم میرسد هر لحظه بر روی غمم

گل می گرید بر من و بر عمر کمم

من غریبم

******

یار نامهربان من

تماشا کرد ، خزان من

پاسخی بر جگر کبابم نداد

چشمان من تر شد ولی آبم نداد

من غریبم

 

دریافت سبک
موضوعات : برادر میثم مومنی نژاد، شهادت امام جواد(ع)،