برای دسترسی كامل به سبك های هر مناسبت،از فهرست مطالب استفاده نمایید
مدح و مناجات با امام رضا (ع)

زمزمه


کعبه ی امید قبله ی مراد

مهر تو خدا در دلم نهاد

سائل توام یا ابا الجواد

یا ابا الحسن ، یا امام رضا

******

آفتاب ایمان تویی رضا

افتخار ایران تویی رضا

حج ما فقیران تویی رضا

یا ابا الحسن ، یا امام رضا

******

آفتاب دین شمس مشهدی

تو رئوف آل محمدی

پاره ی تن پاک احمدی

یا ابا الحسن ، یا امام رضا

******

ایها الرئوف ایها الامیر

تو شهی و من بر توام فقیر

دست خالی ام دست من بگیر

یا ابا الحسن ، یا امام رضا

******

بر دعا و آهم اثر بده

قلب خاشع و چشم تر بده

پر شکسته را بال و پر بده

یا ابا الحسن ، یا امام رضا

 

دریافت سبک
موضوعات : برادر میثم مومنی نژاد، مدح و مناجات با امام رضـا(ع)،