****حسینیه نوحه****برای دسترسی كامل به سبك‌های مناسبت‌های مختلف، می‌توانید از فهرست موضوعات سبك‌ها كه در سمت راست پایگاه حسینیه نوحه وجود دارد استفاده نمایید****حسینیه نوحه****
اربعین حسینی

زمزمه

 

حسینم ای شهید تشنه لب ، کنار قبرت اومده زینب

میخوام که جونم و بگیره رب ، بالا سر تو

نپرس تو حال و روزم و داداش

گواه حال زینبه اشکاش

دیگه توون نمونده تو پاهاش ، بالا سر تو

کدوم سر و کدوم تن و پیکر

تو بودی و هجوم یک لشگر

غارت شد انگشت و هم انگشتر

برات بمیرم ، برات بمیرم

*******

یادم نمیره لحظه آخر ، همون دمی که اومدش مادر

جلوی چشمای بابام حیدر ، با کینه میزد

رمق نداشت صدای محزونت

دیگه به لب رسیده بود جونت

گرفته بود محاسن خونت ، با کینه می زد

شد آسمون کبود و خونین رنگ

برای غارت تنت شد جنگ

دفن شدی با نیزه و تیر و سنگ

برات بمیرم ، برات بمیرم

 

دریافت سبک
موضوعات : برادر منصور عـرب، اربعین حسینی،